Interfejs

int

1-5 – funkcje dostępne przy pomocy klawiatury numerycznej 1-5. Możemy tutaj umieścić mikstury, czary, specjalne umiejętności oraz zwoje.

6 – przenosi nas do widoku ekwipunku.

7 – przenosi nas do widoku statystyk postaci.

8 – przenosi nas do widoku umiejętności.

9 – przenosi nas do widoku historii podróży.

10 – ilość życia.

11 – ilość energii (many).

12 – przenosi nas do widoku ekwipunku, statystyk i umiejętności zwierzęcia.

13 – przenosi nas do informacji o otrzymanych zadaniach.

14 – włącza, wyłącza i zmienia pozycje mini mapy.

15 – przenosi nas do menu gry.

16-20 – funkcje dostępne przy pomocy klawiatury numerycznej 6-9 oraz 0. Tak jak poprzednio możemy tu umieścić zwoje, mikstury, czary i specjalne umiejętności.

22 – podświetla przedmioty leżące na ziemi (dostępne również przy pomocy klawisza ALT).

23 – pauzuję rozgrywkę.

24 – umiejętność dostępna pod lewym przyciskiem myszy.

25 – umiejętność dostępna pod prawym przyciskiem myszy

26 – szybka zmiana umiejętności pod prawym przyciskiem myszy, dostępna również pod klawiszem TAB.

32 – pasek pokazujący stan doświadczenia potrzebnego do zdobycia kolejnego poziomu.